bouwcoördinatie / projectmanagement

Alvorens van het eindresultaat te kunnen genieten wordt de bouwheer/opdrachtgever voorafgaandelijk geconfronteerd met een heel proces, gaande van de aanstelling van het bouwteam t.e.m. de uitvoerders, dit met parallel lopende administratieve verplichtingen en wakend over het vooropgesteld budget en de uitvoeringsperiode.

Wie weinig of niet vertrouwd is met de regelgeving en het verloop van een bouwproces, laat zich best ondersteunen door een onafhankelijk bouwcoördinator. Deze treedt op als vertegenwoordiger van de opdrachtgever en zal deze tijdens elke fase, van ontwerp tot oplevering, advies verstrekken bij te nemen beslissingen, dit op basis van zijn kennis en ervaring.

Ter ontlasting van de opdrachtgever, wordt de bouwcoördinator het eerste aanspreekpunt voor zowel het bouwteam, als de uitvoerende aannemers.

Enkele belangrijke elementen in het bouwproces die Bureau P als bouwcoördinator kan waarnemen voor de opdrachtgever zijn o.a.

  • advies bij ontwerp, rekening houdend met technische aspecten en stabiliteit
  • advies materiaalkeuzes
  • advies inzake bijkomende administratieve vereisten m.b.t. omgevingsvergunning en voorbereiding van de uitvoering (EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, veiligheidscoördinatie, sloopopvolgingsplan en asbestinventaris bij afbraak, sonderingen, nutsvoorzieningen, etc.)
  • toezicht op de aanbestedingen/prijsaanvragen, nazicht offertes en advies bij toewijzing van de aannemingen
  • planning en coördinatie van de diverse aannemingen
  • controle op uitvoering (= kwaliteitscontrole)
  • het voorzitten van de werkvergaderingen, opmaak van werkverslagen
  • nazicht vorderingsstaten en eindafrekeningen
  • bijstand bij de oplevering
  • mede opvolgen van het oplossen van de aanmerkingen bij oplevering