Bureau P

Zaakvoerder van Bureau P is ir. Frank Putman, die voor de aangeboden dienstverlening kan terugvallen op ruim dertig jaar kennis en ervaring.

In deze periode heeft hij het bouwproces beleefd vanuit de positie van diverse participanten. Hij is niet enkel vertrouwd met het proces als architect en stabiliteitsingenieur, maar ook vanuit de organisatie en medewerking bij aannemingsbedrijven, promotoren en bouwheren.

Bureau P werd opgericht in 2002, voortvloeiend uit opdrachten als stabiliteitsingenieur, architect, technisch consultant, coördinator en projectmanager. Nieuwe opportuniteiten, mede door opgedane ervaring en bijkomende kennis, leidden rond 2012 tot een evolutie van activiteiten. De dienstverlening ging zich voornamelijk richten op technisch consult, zowel in private als gerechtelijke opdracht, en projectmanagement tot executive management.

opleidingen:

  • burgerlijk bouwkundig ingenieur – Universiteit Gent 1989
  • expertisetechnieken – postacademische opleiding Universiteit Gent 2011
  • inleiding tot het recht voor gerechtelijk expert – Universiteit Gent 2012
  • opgenomen op de Tabel van de Orde van Architecten sinds 2000
  • opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen van de FOD Justitie