Menu

Consultancy/Projectmanagement

Consultancy

Technisch advies bij de conceptuele en uitvoerende fase van bouwprojecten
 
Onafhankelijke analyse -  Anticipatie op voorzienbare problemen - Vaststellen van causale verbanden

Technisch advies bij de conceptuele fase

 • De duidelijkheid van de taakomschrijvingen (wat, hoe, wanneer, wie)
 • Wederzijdse rechten en verplichtingen van de contractanten
 • Analyse van het concept ter voorspelling van mogelijke technische knelpunten in de uitvoering
 • Alternatieven voor mogelijke knelpunten
 • Volledigheid van het uitvoeringsdossier (plannen en administratieve documenten)
 • Afspraken met projectleiding

Technisch advies bij de uitvoerende fase

 • Toezicht op de werkvoorbereiding
 • Raadgeving bij interpretatie en uitvoering 
 • Ondersteuning bij het oplossen van geschillen

 

Projectmanagement

Technische en financiële begeleiding en coördinatie van bouwprojecten

Toepassingen

 • Coördinatie van bouwprojecten 
 • Algemeen toezicht op het verloop van de uitvoering
 • Technisch advies
 • Opvolging van de afspraken met betrekking tot de tijdslimieten
 • Budgettaire opvolging: contractuele financiële afspraken, de min- en meerwerken en de eventuele bijkomende opdrachten