Menu

Welkom op de website van Bureau P

Historiek

Zaakvoerder van Bureau P is ir. Frank Putman.
Hij werkte acht jaar in dienstverband als stabiliteitsingenieur en projectleider. In 1998 werd beslist om de activiteiten op zelfstandige basis verder te ontplooien. Deze wending leidde ertoe dat de dienstverlening zich uitbreidde met een architecturaal hoofdstuk.
Uitgaande van de kernactiviteiten ‘stabiliteit’ en ‘architectuur’ ontstond in 2002 Bureau P.
Ervaring en evolutie leidden het voorbije decennium tot nieuwe uitdagingen, consultancy, projectmanagement en expertise.


Opleidingen        

1984 – 1989 Burgerlijk bouwkundig ingenieur, diploma Universiteit Gent 1989
2010 – 2011 Expertisetechnieken, postacademische opleiding, getuigschrift Universiteit Gent 2011
2011 – 2012 Inleiding tot het recht voor gerechtelijk expert, Universiteit Gent


Activiteiten

Consultancy
Technisch advies bij de conceptuele en uitvoerende fase van bouwprojecten

Projectmanagement
Technische en financiële begeleiding en coördinatie van bouwprojecten

Expertise
Deskundigenonderzoeken met betrekking tot bouwkundige problemen, schadegevallen en geschillen

Stabiliteit
Stabiliteitsstudies van residentiële en industriële bouwprojecten

Architectuur
Algemene architectuur en aanverwante disciplines